حدود یک میلیون جزایر لانگرهانس در لوزالمعده موجود است. یکی از جزایر لانگرهانس در زیرمیکروسکوپ (شامل سلول های بتا ترشح کننده انسولین وسلول های الفا ترشح کننده گلوکاگون

 

 

 

هردو هورمون مستقیما به داخل خون ترشح میشوند. سلول های بتا توانایی اندازه گیری قندخون را دارند. چناچه قندخون افزایش یابد, انسولین ترشح میشود واگر پایین امدن خون ادامه یابد, گلوکاگون از سلول های الفا ترشح میشود.

 

جزایر لانگرهانس بسیار کوچک بوده وقطری در 0/1میلی متر دارند. تمامی این جزایر در فرد بالغ حدود200واحد انسولین هستند. حجم تمامی این جزایر از یک سرانگشت بزرگتر نیست.

 

 

https://telegram.me/joinchat/BJ7zBj-ojrE67rNMrPOiaw

 

 

با عضویت در کانال انجمن دیابت اطلاعات خود را در مورد دیابت کامل کنید.

 

تلفن تماس با دفتر مرکزی استان:

 

۳۴۴۲۹۸۷۷ -- ۰۴۱ 

۳۴۴۴۴۳۸۲ -- ۰۴۱ 

 

 

 

 

 

اسامی عزیزان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

                                                                            

 

اسامی عزیژان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

 

۱_ دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد )

۲_ دکتر جلیل شربیانلو ( فوق تخصص ارتوپدی)

۳_ دکتر علیرضا استاد رحیمی ( فوق تخصص تغذیه)

۴_ دکتر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد)

۵_ خانم دکتر میترا نیافر( فوق تخصص غدد)

۶ _ خانم دکتر وحیده صدرا ( فوق تخصص غدد)

۷_ دکتر عمید قاسم بگلو( متخصص داخلی)

۸_ دکتر محمد صدیقی( پزشک عمومی)

۹_ دکتر علی اشرف سیف ( دیابتولوژیست)

۱۰_ دکتر جبرئیل شعرباف

۱۱_ دکتر محمد باقر ضیاء ( عضو انجمن داروسازان ایران)

۱۲_ خانم نگار آهنی ( کارشناس تغذیه)

۱۳_ خانم دکتر نازیلا فرین ( دکترای تغذیه)