عبارت وزن طبیعی اولین بار در سال 1994 در توصیه های غذایی برای افراد دیابتی استفاده شده است و عبارت است از وزنی که شما با همکاری تیم آموزش دیابت توافق می کنید که به آن دست یابید و تا پایان عمرتان آن را حفظ کنید. این وزن ممکن است تا اندازه ای با وزن ایده آل شما متفاوت باشد، ولی بروز بسیاری از بیماریها را کاهش خواهد داد. برای مثال یک خانم با 163 سانتیمتر قد، طبق جدول قدیمی وزن ایده آل، باید 54 کیلوگرم وزن داشته باشد. به هر حال در واقعیت اگر ایشان 100 کیلوگرم وزن داشته باشد، وزن طبیعی ایشان ممکن است 72 کیلوگرم باشد.

 

 

منبع: گابریک

اسامی عزیزان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

                                                                            

 

اسامی عزیژان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

 

۱_ دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد )

۲_ دکتر جلیل شربیانلو ( فوق تخصص ارتوپدی)

۳_ دکتر علیرضا استاد رحیمی ( فوق تخصص تغذیه)

۴_ دکتر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد)

۵_ خانم دکتر میترا نیافر( فوق تخصص غدد)

۶ _ خانم دکتر وحیده صدرا ( فوق تخصص غدد)

۷_ دکتر عمید قاسم بگلو( متخصص داخلی)

۸_ دکتر محمد صدیقی( پزشک عمومی)

۹_ دکتر علی اشرف سیف ( دیابتولوژیست)

۱۰_ دکتر جبرئیل شعرباف

۱۱_ دکتر محمد باقر ضیاء ( عضو انجمن داروسازان ایران)

۱۲_ خانم نگار آهنی ( کارشناس تغذیه)

۱۳_ خانم دکتر نازیلا فرین ( دکترای تغذیه)