((در مواقع زير، نياز به انسولين افزايش مي‌يابد))

 

  • بروز عفونت

 

  • بيماري همراه با تب

 

  • كاهش فعاليت جسمي

 

  • مصرف برخي از داروها

 

  • دوران عادت ماهانه

 

 

((در موارد زير،‌ نياز به انسولين كاهش مي‌يابد))

 

  • حين فعاليت جسمي و ورزش

 

  • مصرف برخي از داروها

 

  • كودكان و نوجوانان ديابتي و والدين ايشان بايد در كلاس‌هاي آموزشي ديابت شركت كنند تا ياد بگيرند كه انسولين و مقدار مصرف آن بدون كسب آگاهي‌هاي لازم، ‌ممكن است نه تنها به ديابتي كمكي نكند بلكه او را در معرض خطر نيز قرار دهد. ساده‌انگاري است اگر فكر كنيد 1 يا 2 واحد انسولين مشكلي ايجاد نمي‌كند

 

((هميشه به خاطر داشته باشيد كه روند درمان ديابت هر فرد،‌ خاص خود اوست و با ديگري تفاوت دارد))

 

 

دکتر عمید قاسم بیگلو متخصص داخلی

اسامی عزیزان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

                                                                            

 

اسامی عزیژان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

 

۱_ دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد )

۲_ دکتر جلیل شربیانلو ( فوق تخصص ارتوپدی)

۳_ دکتر علیرضا استاد رحیمی ( فوق تخصص تغذیه)

۴_ دکتر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد)

۵_ خانم دکتر میترا نیافر( فوق تخصص غدد)

۶ _ خانم دکتر وحیده صدرا ( فوق تخصص غدد)

۷_ دکتر عمید قاسم بگلو( متخصص داخلی)

۸_ دکتر محمد صدیقی( پزشک عمومی)

۹_ دکتر علی اشرف سیف ( دیابتولوژیست)

۱۰_ دکتر جبرئیل شعرباف

۱۱_ دکتر محمد باقر ضیاء ( عضو انجمن داروسازان ایران)

۱۲_ خانم نگار آهنی ( کارشناس تغذیه)

۱۳_ خانم دکتر نازیلا فرین ( دکترای تغذیه)