چگونگی تقسیم کربوهیدرات در وعده های غذایی بطوریکه قند دوساعته زیاد نباشد

 

  • غذای مصرفی روزانه ما حاوی سه ماده اصلی غذایی است:

 

  • کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها.

 

  • فقط کربوهیدرات ها (قندها و نشاسته ها) مهم ترین منبع انرژی و باعث افزایش قندخون می شوند. مصرف پروتئین و چربی درحد معمول، تأثیری برقندخون ندارند.

 

  • بیشترین مواد مؤثر روی میزان قندخون بعد از غذا (با توجه به مقدار و میزان جذب) کربوهیدرات ها هستند که غالباً به طور مساوی در وعده های غذایی روزانه تقسیم و مصرف می شوند اما در این روش به حساسیت بدن نسبت به انسولین در طول شبانه روز توجهی نمی شود

 

  • نتایج پژوهش ها نشان داده است اگر مقدار کربوهیدرات ها را بطور مساوی در کل وعده های اصلی تقسیم کنیم، بیشترین افزایش میزان قندخون را خواهیم داشت در صورتی که اگر بیشترین میزان کربوهیدرات ها را در وعده غذایی ناهار میل کنیم، کمترین میزان افزایش قندخون را خواهیم داشت!

 

 

اسامی عزیزان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

                                                                            

 

اسامی عزیژان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

 

۱_ دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد )

۲_ دکتر جلیل شربیانلو ( فوق تخصص ارتوپدی)

۳_ دکتر علیرضا استاد رحیمی ( فوق تخصص تغذیه)

۴_ دکتر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد)

۵_ خانم دکتر میترا نیافر( فوق تخصص غدد)

۶ _ خانم دکتر وحیده صدرا ( فوق تخصص غدد)

۷_ دکتر عمید قاسم بگلو( متخصص داخلی)

۸_ دکتر محمد صدیقی( پزشک عمومی)

۹_ دکتر علی اشرف سیف ( دیابتولوژیست)

۱۰_ دکتر جبرئیل شعرباف

۱۱_ دکتر محمد باقر ضیاء ( عضو انجمن داروسازان ایران)

۱۲_ خانم نگار آهنی ( کارشناس تغذیه)

۱۳_ خانم دکتر نازیلا فرین ( دکترای تغذیه)