یکی از دلایل قند خون بالا قبل از دریافت وعده غذایی این است که کبد شما بیش از اندازه گلوکز آزاد می کند و نیاز به یک فرمان ایست دارد. این فرمان به کمک تزریق انسولین، عملی می شود. از آنجا که جذب انسولین از پوست و اثر آن روی کبد زمان نیاز دارد، پیشنهاد می شود شخص در این مواقع همان دوز معمول خود را دریافت کرده، اما این بار به جای 30 تا 45 دقیقه همیشگی، 60 تا 90 دقیقه صبر کند، سپس وعده غذایی خود را صرف کند. این زمان به بدن شما فرصت می دهد تا به انسولین پاسخ مناسب تری داده و قند خون شما را تا حد ممکن پایین بیاورد.

 

اسامی عزیزان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

                                                                            

 

اسامی عزیژان و همکاران افتخاری انجمن دیابت استان آذربایجانشرقی

 

۱_ دکتر مجید مبصری ( فوق تخصص غدد )

۲_ دکتر جلیل شربیانلو ( فوق تخصص ارتوپدی)

۳_ دکتر علیرضا استاد رحیمی ( فوق تخصص تغذیه)

۴_ دکتر علی عسگرزاده ( فوق تخصص غدد)

۵_ خانم دکتر میترا نیافر( فوق تخصص غدد)

۶ _ خانم دکتر وحیده صدرا ( فوق تخصص غدد)

۷_ دکتر عمید قاسم بگلو( متخصص داخلی)

۸_ دکتر محمد صدیقی( پزشک عمومی)

۹_ دکتر علی اشرف سیف ( دیابتولوژیست)

۱۰_ دکتر جبرئیل شعرباف

۱۱_ دکتر محمد باقر ضیاء ( عضو انجمن داروسازان ایران)

۱۲_ خانم نگار آهنی ( کارشناس تغذیه)

۱۳_ خانم دکتر نازیلا فرین ( دکترای تغذیه)